Įmonės vertinimas yra vienas iš svarbiausių žingsnių verslo pardavimo procese. Teikiame verslo vertinimo paslaugas- nustatome įmonės (ar kitos organizacinės formos verslo) ir jos turimų nuosavybės interesų rinkos vertę, pagal pajamų, lyginamosios vertės, turto vertinimo metodus, remiantis tarptautiniais metodais. Įvertiname už kokią kainą toks, ar jam analogiškas verslas turėtų būti perkamas ar parduodamas;


Ši vertinimo paslauga aktuali:

  • perkant arba parduodant įmonę,
  • restruktūrizuojant, reorganizuojant įmonę,
  • įgyvendinant įvairius finansinius sprendimus, susijusius su akcininkų pasikeitimais.