Teikiame verslo vertinimo paslaugas- nustatome įmonės (ar kitos organizacinės formos verslo) ir jos turimų nuosavybės interesų rinkos vertę. Įvertiname už kokią kainą toks, ar jam analogiškas verslas turėtų būti perkamas ar parduodamas;


Ši vertinimo paslauga aktuali:

  • perkant arba parduodant įmonę,
  • restruktūrizuojant, reorganizuojant įmonę,
  • įgyvendinant įvairius finansinius sprendimus, susijusius su akcininkų pasikeitimais.