Profesionalumas sukuria vertę…

Siekdama tirti ir spręsti turto bei verslo vertinimo, turto vadybos ir rinkotyros problemas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės bei Utenos regionuose 2004-02-24 savo veiklą pradėjo privati turto vertintojų kompanija. Pagrindines kompanijos veiklos kryptis apsprendė turto bei verslo vertinimas, turto vadybos ir rinkotyros taikomieji darbai, turto ekspertizė ir kitos specifinės Lietuvos ūkio ekonominės reformos sąlygos.

 • Turto ir verslo vertinimo uždaviniams spręsti suburtas stropiu darbu ir aukšta kvalifikacija pasižymintis vertintojų kolektyvas, užsiimantis šia veikla nuo 1995 metų, atliekantis ne tik konkrečių objektų vertinimus, bet ir dalyvaujantis Lietuvos turto vertintojų asociacijos veikloje. Šio kolektyvo nariai taip pat dalyvauja diegiant ir tobulinant turto vertinimo sistemą, ruošiant ir apmokant Lietuvos turto vertintojus, organizuojant tarptautines ir respublikines konferencijas, teikia mokslines metodines ir praktines paslaugas. Turto ir verslo vertinimo ataskaitas turto vertintojai ruošia lietuvių, anglų bei rusų kalbomis.

 • Pradedant 1998 m., specializavomės specifinio turto vertinimo srityje. Po to, kai buvo įvertintos 15 hidroelektrinių (Kauno, Antalieptės, B. Ančios, Gondingos ir kt.), sukūrėme specialią metodiką tokios paskirties objektams vertinti. Metodika oficialiai paskelbta „Valuation methods of hydroelectric power stations by the income capitalization approach” // Property Management. ISSN 1648 – 0635, Vol. 5, No 1, 2001, p. 36-44. Analogiška metodika paruošta vėjo ir saulės energijos jėgainėms vertinti.
  Atliekant VĮ „Klaipėdos valstybinis jūrų uostas” direkcijos ir AB „LISCO” užsakymus, vertinome jūrinius keltus, laivus-vilkikus, krovininius, žvejybinius laivus, naftos išsiliejimų valymo įrangą, laivus-šaldytuvus ir pan.
  Pagal AB „Lietuvos energija” užsakymus specializavomės vertindami elektros linijų tinklus ir jų įrangą, pagal specialios paskirties UAB „Švenčionių šilumos tinklai” ir AB „Mažeikių elektrinė” užsakymus įgijome patirties vertindami šilumos ūkio objektus, pagal AB „Mažeikių nafta” užsakymus – naftos ūkio objektus, pagal AB „Lietuvos geležinkeliai” užsakymus – įvairių tipų šilumvežius ir vagonus, o pagal UAB „Intergas” – dujotiekio tinklus.

 • Verslo vertinime įmonės akcijų paketo vertė skaičiuojama tiek įmonės turto sudėtinių dalių, tiek verslo vertės požiūriu. Sudėtingiausi mūsų įvertinti objektai: Balkan Investment Bank (Bosnija ir Hercegovina), Hearts Development (Škotijos futbolo klubas), Bonum Publikum (gyvybės draudimo bendrovė), Diena media news (dienraščių bendrovė) ir kt. Prekės ženklų vertinime: krepšinio klubas Kauno „Žalgiris”, Saulės mūšio (1236 m.) vieta ir kt.

 • Mūsų bendrovė sutartiniais pagrindais bendradarbiauja su SEB, Luminor, Danske, Citadele ir Šiaulių bankais, Luminor ir UniCredit lizingais per metus atlikdama per 800 turto ir verslo vertinimų įkeitimo tikslais bei suformuodama turto vertinimo užsakovų lektoratą. Toks bendradarbiavimas yra patogus bankų klientams. Kiti užsakovai – Lietuvos bankas, Lietuvos energija, miestų bei rajonų savivaldybės, antstolių kontoros, įmonių bankroto administravimo įmonės, juridiniai ir fiziniai asmenys.

 • Turto ir verslo vertinimo darbams palengvinti, sukurta autorinė programinė įranga, kurioje apjungiamos funkcijos duomenų bazių, skaičiavimų atlikimo ir duomenų išvedimo vertinimo ataskaitoms patogia forma, funkcionuojanti Microsoft Windows aplinkoje. Dabartinė programos normatyvinė bazė nuolatos papildoma dabar ruošiamų tipinių ir individualaus kartotinio taikymo projektų duomenimis, kuriuos šiuo metu rengia Lietuvos projektavimo organizacijos. Taip pat kaupiama duomenų bazė apie parduodamus objektus, sandorių kainas lyginamajam metodui.
  Nustatant materialaus turto vertę yra naudojami Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais reglamentuoti metodai. Be to, lyginamųjų objektų parinkimą ir su tuo susijusius skaičiavimus apsprendžia mūsų unikaliai panaudojamas tikimybinių kreivių iteracijos ciklas. Ši metodika įtraukta į tarptautines „Thomson Reuters Services” duomenų bazes „ISI Web of Science” (detaliau skiltyje „STRAIPSNIAI”, antroje publikacijoje (anglų kalba)).

 • Dalinis užsakovų sąrašas, kuris reprezentuoja bendrovės veiklą turto vertinimo srityse:
  AB „LISCO”, UAB „Ferteksos transportas”, UAB „Birių krovinių terminalas”, UAB „Vagonų servisas”, AB „Mažeikių elektrinė”, UAB „Alytaus mėsa”, AB „Vilniaus Sigma”, UAB „Geostatyba”, UAB „Ogmios Astra”, AB „Lietuvos elektrinė”, Kauno HES, UAB „Hidrojėgainė”, AB „Prienų pieninė”, AB „Ekranas”, firma „ARVI”, AB „Precizika”, AB „Vernitas”, AB „Marijampolės cukrus”, AB „Kotonas”, AB „Kaspinas”, UAB „Druskininkų dujos”, UAB „Dzūkijos vandenys”, SPAB „Alytaus šilumos tinklai”, AB „Oslo Houses”, AB „Alytaus pieninė”, AB „Naftos terminalas”, AB „Panevėžio Aurida”, AB „Panevėžio maistas”, AB „Šiaulių Stumbras”, AB „Mažeikių nafta” Būtingės filialas, AB „Matuizų plytinė”, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija” , UAB „Gerovės” konservų fabrikas, AB „Lietuvos energija”, AB „Lietuvos geležinkeliai”, UAB „Intergas” specialios paskirties turtas ir t. t.