Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas, kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Vertiname transporto priemones (automobilius, motociklus, žemės ūkio bei kitą savaeigę techniką), stakles ir gamybos linijas, įrenginius bei biuro techniką.

Atliekame kilnojamojo turto vertinimą, kai turtas:

  • perkamas ar parduodamas;
  • dovanojamas, mainomas;
  • įkeičiamas siekiant gauti finansavimą iš banko ar iš kitos kredito institucijos;
  • finansinėms ataskaitoms;
  • parduodamas vykdant bankroto procedūras;
  • kitais atvejais.

Visais aukščiau išvardintais atvejais, turtą profesionaliai įvertins nepriklausomi turto vertintojai UAB Baltijos turto vertinimo agentūra.

Turto vertinimo ataskaita